Massageterapeuter

Bindvävsmassage

Bindvävsmassage är en massage som enligt utövarna lossar på bindväv som vuxit fast. Enligt förespråkarna gör bindvävsmassage att blodcirkulationen ökar, huden blir mer flexibel och spänningar och värk minskar.

Bindvävsmassage är en fysiskt ingripande massage som kan göra ganska ont, både under behandlingstillfället och en tid därefter. Det finns dock bindvävsmassörer som anser att smärta är ett tecken på att bindvävsmassagen är felaktigt utförd. Det kan vara bra att kontrollera massörens inställning innan man påbörjar en behandling så att man vet vad man har att vänta sig.

Det saknas vetenskapligt stöd för att behandla sjukdomstillstånd med bindvävsmassage.

Bakgrund

Bindvävsmassagen som den ser ut idag utvecklades under 1930-talet av läkare och sjukgymnaster på Universitetssjukhuset i Freiburg, Tyskland.

Tankesätt

Vid skador och efter operationer bildas ärrvävnad, vilket i sin tur kan leda till smärta, cirkulationsnedsättning och minskad rörelseförmåga. Enligt förespråkarna för bindvävsmassage kan också psykiska och fysiska smärttillstånd skapa ogynnsamma förändringar av bindväven. Bindvävsmassörer behandlar förändringar i bindväven oavsett om de beror på skador, operationer eller smärttillstånd.

Exempel på tillstånd som bindvävsmassörer behandlar:

 • Kramptillstånd
 • Cirkulationsproblem
 • Ledproblem
 • Fibromyalgi
 • Senfästesinflammation
 • Idrottsskador
 • Ärrbildningar efter operation
 • Ärrbildningar efter skador/ brännskador

Det saknas vetenskapligt stöd för att behandla sjukdomstillstånd med bindvävsmassage.

Behandling

Kroppsläsning

Kroppsläsning är ett viktigt instrument vid bindvävsmassage, eftersom massören behöver upptäcka var det finns förtätningar i bindväven.

Varje behandlingstillfälle och behandlingsupplägg ska utformas individuellt, och massören ska alltid vara uppmärksam på hur klienten reagerar på behandlingen.

Från centrum, mot periferin

En behandling startar alltid centralt, nära nervernas utträde från ryggraden. Därefter arbetar massören sig gradvis utåt, uppåt och nedåt. Greppen på bålen och buken är grundläggande för en bindvävsmassage, oavsett var någonstans på kroppen symptomen visar sig.

Exempel på behandlingar som kan ske efter att centrum har behandlats:

 • Höftbehandling
 • Skulderbladsbehandling
 • Utjämningsdrag på bröstkorgen
 • Behandling av nacke, axlar och axelleder
 • Armbågsbehandling
 • Lår- och knäbehandling
 • Ansiktsbehandling
 • Handbehandling
 • Fotbehandling

Runt lederna finns mycket bindväv (senor, ledband, ledkapslar, osv) och dessa områden kan därför behöva mycket behandling.