Massageterapeuter

Bowenterapi

Bowenterapi är en alternativmedicinsk massagebehandling som utvecklades av Thomas Ambrose Bowen (Tom Bowen). Han levde i Australien 1916-1982.

Bowenterapin påstådda positiva effekter har inte bevisats vetenskapligt.

Behandling

Till skillnad mot många andra sorters massage är klienten fullt påklädd när bowenterapin genomförs. Under en typisk behandling kommer massören genomföra varsamma rullande rörelser längs muskler, senor och fascia. Den fysiska interventionen är minimal. I behandlingen ingår många pauser, som enligt bowerterapins förespråkare ger kroppen chans att återställa sig själv.

Massagerörelserna vid bowenterapi är mycket distinkta och appliceras på mycket specifika punkter på kroppen. Det handlar om att röra de mjuka vävnaderna på ett speciellt vis. Rörelsen är rullande och genomförs huvudsakligen med tummarna och pekfingrarna. Målet är att stimulera vävnader och nervbanor och på så vis skapa fokus för hjärnan.

Under behandlingen kommer massören inte att låta sin fingrar glida över hudens yta. Istället används flexibiliteten i huden för att flytta underliggande vävnader. Varje rörelse omfattar ett mycket litet område, vars avgränsning beror på hur mycket klientens hud kan röra sig just där.

Som nämnts ovan tar massören regelbundet pauser under behandlingen. Thomas Bowen ansåg att massören skulle sätta igång korrektionsprocessen med hjälp av några väl valda rörelser, och sedan lämna klienten ensam i behandlingsrummet i några minuter för att låta kroppen svara på behandlingen. Massören skulle sedan återvända och kontrollera hur kroppen reagerat, och använda den informationen för att besluta om nästa steg i behandlingen. Grundtanken är att kroppen behöver få vila i några minuter för att reparationsprocessen ska komma igång.

Exakt hur långa pauser som massören tar varierar, både från en klient till en annan och beroende på vilken behandling som genomförs och hur klienten svarar på behandlingen. Pauser på cirka 2 minuter är vanliga. För den som är van vid till exempel klassisk svensk massage kan det initialt kännas lite märkligt med alla dessa små pauser under behandlingstillfället, men man vänjer sig snabbt.

Vad är fascia?

Fascia är en fibrös bindvävshinna som håller muskler och muskelgrupper på plats när muskelkontraktion sker. Fasciorna underlättar också musklernas glidrörelser mot varandra. Blodkärl och nerver som leder ut i extremiteterna löper ofta längs fasciorna. I den mänskliga kroppen finns fascior på många olika ställen.

Bakgrund

Thomas Ambrose Bowen hade inte någon medicinsk utbildning och brukade förklara att hans påstådda förmågor var ”en gåva från Gud”. Han kallade sig själv för osteopath och ansökte år 1981 om att bli upptagen i förteckningen över osteopater i Australien, men nekades eftersom han inte uppfyllde kraven.

En slående aspekt av Bowens terapi var hans förmåga att genomföra så många behandlingar under en dag. År 1973 påstod han sig klara av att behandla i genomsitt 65 patienter per dag. Enligt en offentligt utredning som gjordes på uppdrag av delstaten Victoria i mitten av 1970-talet behandlade Bowen vid den här tiden uppskattningsvis 13 000 patienter per år.

Bowen dokumenterade inte sin teknik, vilket innebär att de behandlingar som ges idag bygger på tolkningar av hans arbete. Den dominerande skolan är den som utarbetats av Oswald Rentsch, en osteopat som observerade Bowens arbete.

De många olika tolkningarna innebär också att behandlingen marknadsförs under flera olika namn, såsom Bowen Technique, Bowenwork, Integrated Bowen Therapy, Neurostructural Integration Technique (NST), Smart Bowen, Fascial Bowen och Fascial Kinetics.