Massageterapeuter

Djupvävnadsmassage

Djupvävnadsmassage (deep tissue massage) påminner om svensk massage, men fokuserar på de djupaste lagren av muskelvävnad, senor och fascia. Fascia är en fibrös bindvävshinna som bland annat är viktig för att hålla muskler på plats under muskelkontraktion.

deep-massageIbland används ordet bindvävsmassage som en översättning av engelskans deep tissue massage, men det är en smula missvisande eftersom deep tissue massage inriktar sig på mer än bara bindväv.

Djupvävnadsmassage används huvudsakligen som behandling av långvarig stelhet och muskelsmärta, problem med hållningen och förslitningsskador. Ibland används djupvävnadsmassage även som en del av rehabiliteringen efter en skada. Exempel på områden som kan behandlas är ryggen, axlarna, nacken och benen.

Behandling

Förberedelser

 • Man bör undvika att vara proppmätt när man anländer till massören.
 • Första besöket hos en djupvävnadsmassör tar vanligen längre tid än efterföljande besök eftersom det inleds med en undersökning av kroppen och en genomgång av de problem klienten vill ha hjälp. Det är viktigt för massören att också få information om klientens hälsotillstånd och eventuella medicinska behandlingar. Information om klientens vardagsliv, till exempel arbetsställningar och idrottsaktiviteter, kan också vara viktigt för massören att få reda på för att kunna rekommendera en ideal behandling.

Tekniker

Jämfört med svensk massage använder sig massören vanligen av mer långsamma rörelser för djupvävnadsmassage och fokus ligger på att applicera trycket djupare än vid vanlig svensk massage. Trycket tenderar att vara betydligt hårdare.

Massören kan använda sig av sina händer (inklusive fingertoppar och knogar), underarmar och armbågar.

Det är inte ovanligt att massören applicerar massageolja eller hudkräm under behandlingen.

Gör det ont?

Ja, djupvävnadsmassage kan kännas obehagligt eller till och med göra ont. Det är viktigt att berätta för massören hur det känns eftersom det är viktig information som massören behöver. Allvarlig smärta ska inte förekomma under massagen.

djupmassageEfter ett besök hos djupvävnadsmassören kan man räkna med att känna sig stel i de behandlade områdena och det är inte heller ovanligt med viss värk. Värken ska dock inte vara allvarlig – om den är det bör man kontakta sin massör eller den allmänna sjukvården. Det samma gäller om värken inte försvinner efter drygt ett dygn.

Givetvis kan det ibland vara svårt att avgöra vilken värk som är att hänföra till själva behandlingen och vilken värk som beror på det underliggande problem som man blir behandlad för.

Vissa djupvävnadsmassörer rekommenderar att man kyler det behandlade området efter massagen. Om man väljer att kyla området är det viktigt att göra det på ett säkert vis så att man inte orsakar köldskador.

Eftersom vätskebrist kan öka risken för muskelkramp är det viktigt att dricka tillräckligt med vatten efter en behandling. Det är också viktigt att få i sig lämplig mängd av vitaminer och mineraler – varken för mycket eller för lite – eftersom brist eller obalans inom detta område kan öka risken för muskelkramp.

Efter en djupvävnadsmassage är det bra att låta kroppen ha ett uppehåll från hård fysisk ansträngning. Däremot är det inte farligt eller olämpligt med mild fysisk ansträngning. Vilken del av kroppen som behandlats påverkar också rekommendationerna för fysisk ansträngning efter en djupvävnadsmassage.

När ska jag inte behandlas?

Det är viktigt att man berättar om sitt hälsotillstånd och eventuella medicinska behandlingar för sin massör och uppdaterar med ny information om sådan tillkommer. Det finns vissa hälsotillstånd och medicinska behandlingar som gör det olämpligt att genomföra djupvävnadsmassage.

Här är några exempel:

 • Benskörhet kan göra det olämpligt med djupvävnadsmassage eftersom så hårt tryck appliceras under behandlingen.
 • Blödarsjuka och liknande (permanenta eller tillfälliga) hälsotillstånd kan göra det olämpligt med djupvävnadsmassage eftersom så hårt tryck appliceras under behandlingen.
 • Djupvävnadsmassage brukar undvikas hos personer som har en diagnosticerad blodpropp eller ökad risk för blodpropp, eftersom det finns en risk att en eller flera blodproppar lossnar och börjar röra sig runt i kroppen på grund av djupvävnadsmassagen.
 • Om man nyligen har genomgått strålningsbehandling, cellgiftsbehandling eller kirurgisk behandling ska läkare alltid konsulteras innan man får djupvävnadsmassage.
 • Djupvävnadsmassage ska inte appliceras på områden där huden inte är frisk. Det kan till exempel röra sig om hudinfektioner, öppna sår, sår som inte har läkt helt och hudtumörer.
 • Djupvävnadsmassage ska inte appliceras på områden där man har blåmärken.
 • Djupvävnadsmassage ska inte appliceras över bråck.
 • Djupvävnadsmassage ska inte appliceras över områden där man nyligen haft en fraktur.
 • Djupvävnadsmassage brukar undvikas helt under graviditet, såvida det inte sker efter remiss av läkare och hänsyn tas till graviditeten under genomförandet av massagen.