Massageterapeuter

Fibromassage

Fibromassage är en extra mjuk massagemetod som utvecklades av massör Stefan Göthager i projektet Team Fibro. Målet med massagen är att på ett varsamt vis ge smärtlindring, avspänning och ökad blodcirkulation åt personer med kronisk smärta, till exempel fibromyalgi. Massagen utförs med lätta strykningar och en del speciella handgrepp.

I en metaanalys baserad på nio studier med totalt 404 deltagare kom forskarna fram till att mindre än fem veckors behandling med fibromassage signifikant lindrade smärta, ångest och depression hos personer med fibromyalgi.1 Fibromassagens positiva effekt på personer med kronisk smärta har också dokumenterats av docent Kerstin Uvnäs-Moberg vid Karolinska Institutet.

Stefan Göthager, som är bosatt i Nässjö, håller numera kurser för personer som vill lära sig utföra fibromassage. Kurserna hålls i samarbete med leg. Läkare Kitty Öhrström (Nyköping). Vissa kurser vänder sig till professionella massörer, medan andra är för patienter och deras anhöriga.

Fibromyalgi

Enligt statistik från Reumatikerförbundet finns det cirka 150 000 kvinnor i Sverige med diagnosen fibromyalgi och sjukdomen ligger bakom en signifikant del av alla långtidssjukskrivningar. Män kan också få diagnosen fibromyalgi, men det är mycket ovanligare. Cirka 85-90% av patienterna är kvinnor.

Exempel på vanliga symptom är värk i muskler och extrem trötthet. Vissa patienter drabbas även av till exempel stelhet, svullnadskänsla, domningar och extrem känslighet för beröring.

Inom EU finns det i dagsläget inget läkemedel som är godkänt som behandling mot fibromyalgi. (I USA finns tre godkända läkemedel: Lyrica, Cymbalta och Savella.)

Fibromassage

Fibromassagen är utvecklad för att vara mjuk och inte göra ont. Ofta blir klienten mindre och mindre öm under behandlingens gång, och massören kan då gradvis massera djupare. Tonvikt ligger på att kontinuerligt lyssna in klienten och aldrig massera hårdare än vad som känns bra i stunden. Varje behandling utformas individuellt och bygger på ett samarbete mellan klient och massör.

Ett behandlingstillfälle brukar ta ungefär 60 minuter.

Bakgrund

Det tog Stefan Göthager nästan tio år att utveckla fibromassagen.

Mellan år 1994 och 1996 fick en studiegrupp bestående av ett sjuttiotal patienter i Nässjö prova fibromassage två gånger i veckan som en del av projektet Team Fibro. I projektet ingick förutom Göthager även läkare, arbetsterapeut, dietist och kurator. Resultaten blev positiva och patienterna rapporterade både ökad avslappning och minskad smärta. Många blev också mindre stela, sov bättre och kände sig inte lika trötta som vanligt.

I en annan mindre studie fick tio kvinnor med diagnosen fibromyalgi fibromassage i Nyköping två gånger i veckan, under ledning av Göthager och leg. Läkare Kitty Öhrström. Även där blev resultatet postivit. Åtta av de nio patienterna fullföljde projektet, och av dessa rapporterade samtliga minskad smärta och att de kända sig piggare.

Projekten har visat att man hos de flesta klienter kan se en tydlig vändpunkt efter fem till sju behandlingstillfällen. För att inte förlora effekten behöver man dock fortsätta behandlingen.

Fibromassagen bygger på ett helhetstänkande och behandlingarna består av mer än bara själva massagen. I de projekt som studerats har massagen kompletterats med andningsövningar, meditation, mental träning och rådgivning om kost, fysisk träning, kroppshållning, avslappning, med mera. Både patientern och anhöriga har omfattats.

1Li, Yan-hui; Wang, Feng-yun; Feng, Chun-qing; Yang, Xia-feng; Sun, Yi-hua. ”Massage Therapy for Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”. PLoS ONE 9 (2). doi:10.1371/journal.pone.0089304. ISSN 1932-6203.