Massageterapeuter

Kiropraktik

Kiropraktik är en alternativmedicinsk behandlingsform som grundades av Daniel David Palmer i USA på 1890-talet. Palmer ansåg att förändringar i ryggen kunde orsaka problem i många olika delar av kroppen.

kiropraktikI Sverige används kiropraktik huvudsakligen för att behandla och förebygga ryggsmärta och närliggande åkommor. Det är framförallt ömmande eller stela leder och muskler som gör att människor söker upp kiropraktiker.

Flera välgjorda vetenskapliga studier har bekräftat att kiropraktik kan användas för att med framgång behandla vissa typer av smärta i nedre ryggen, och det finns även visst stöd för att kiropraktik fungerar som behandlingsmetod för vissa typer av smärta i extremiteterna, samt för huvudvärk och yrsel som är nackrelaterad. Det finns inte något vetenskapligt stöd för att kiropraktik fungerar som behandlingsmetod för något annat än muskoskeletala besvär

Kiropraktiken befinner sig därmed med en fot i den vetenskapliga skolmedicinen och med andra foten i alternativmedicinen. För vissa åkommor som kiropraktorer behandlar har den bevisad effekt, för andra inte.

Namnet kiropraktik kommer från grekiskans chiro som betyder händer och praktos som betyder att göra.

Undersökning och rådgivning

Det första tillfället hos en kiropraktor brukar inledas med att man diskuterar igenom besvären och också berättar en del om sitt vardagsliv, detta eftersom det kan hjälpa kiropraktorn att förstå vad som är fel och ge råd om hur man kan ändra saker i sitt liv för att förbättra situationen. Det kan till exempel handla om arbetsställningar som behöver ändras. Kiropraktorn behöver också få veta om eventuella andra sjukdomar och skador.

Sedan följer en manuell undersökning. Det är vanligt att klienten klär av sig (men behåller underkläderna på) eftersom kiropraktorn behöver kunna komma åt att undersöka utan att kläder är i vägen eller begränsande.

Efter en samlad bedömning tar kiropraktorn ställning till om kiropraktisk behandling är tillrådlig eller ej. Det kan hända att man blir rekommenderad att söka upp någon annan yrkesgrupp, till exempel en läkare på vårdcentralen för provtagning för att utesluta tillstånd som inte bör behandlas av kiropraktor.

Det första besöket hos en kiropraktor brukar ta uppemot 40 minuter eftersom kiropraktorn behöver undersöka klienten och lägga upp en behandlingsplan. För efterföljande besök brukar det räcka med 10-30 minuter.

kiropraktikerBehandling

Kiropraktisk behandling brukar utföras på en särskild bänk som klienten ligger på.

Flera olika moment kan ingå i en behandling, till exempel massage, töjning av muskler, töjning av leder och så kallad kiropraktisk justering.

Kiropraktisk justering innebär att kiropraktorn varsamt för ut en led något längre än vad klienten klara av att göra på egen hand. Därefter gör kiropraktorn ett snabbt tryck med händerna för att återställa rörligheten.

Efter besöket

När man nyligen har fått en kiropraktisk behandling brukar man ha bättre rörlighet än innan och mindre smärta, men det kan förstås variera – både från person till person och från tillfälle till tillfälle. Det är inte ovanligt att man drabbas av något som påminner om träningsvärk, men det brukar gå över efter några timmar.

Mellan besöken

Det är vanligt att kiropraktorn sätter ihop ett individuellt träningsprogram som man ska utföra mellan besöken. Man kan också ha fått råd om hur man bör förändra sin kroppshållning, arbetsställningar, etc.

Hur många behandlingstillfällen krävs?

Hur många behandlingstillfällen som krävs varierar givetvis, men ett vanligt tillvägagångssätt är att tre till fem behandlingar ges under en period av max tre veckor. Sedan utvärderar man för att se om någon förbättring har skett. Om ingen förbättring har skett brukar kiropraktorn inte rekommendera fler kiropraktiska behandlingar. Om en förbättring har skett är det vanligt att man tar ett uppehåll för att se vad som händer i kroppen när den inte längre behandlas. Det kan till exempel visa sig att det numera räcker med det träningsprogram man utför hemma.

När bör man inte behandlas?

Som nämnts ovan är det viktigt att man är ärlig om sitt hälsotillstånd i kommunikationen med kiropraktorn, för det finns vissa situationer då kiropraktisk behandling bör undvikas.

Här är några exempel på faktorer som kan göra det olämpligt med kiropraktisk behandling:

  • Benskörhet
  • Vissa reumatiska sjukdomar
  • Vissa cancersjukdomar
  • Att man tar starka blodförtunnande läkemedel

En graviditet som förlöper normalt är vanligen inte någon anledning att avstå från kiropraktisk behandling, däremot kan kiropraktorn behöva anpassa behandlingen efter kroppens förändringar. Det kan till exempel vara svårt för klienten att ligga på mage under den senare delen av graviditeten.

Skyddad yrkestitel

I Sverige är kiropraktor en skyddad yrkestitel. Detta innebär att inte vem som helst får kallas sig för kiropraktor, utan det krävs att man är legitimerad kiropraktor. Precis som man måste uppfylla vissa krav rörande utbildning med mera för att erhålla en läkarlegitimation eller sjuksköterskelegitimation måste man uppfylla vissa krav för att erhålla en kiropraktorlegitimation.

Om du vill kontrollera om en person som utger sig för att vara kiropraktor verkligen har en svensk kiropraktorlegitimation, kontakta Socialstyrelsen eller Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.

Betalar landstinget kiropraktisk behandling?

Reglerna skiljer sig mellan de olika landstingen i Sverige. Det är vanligt att man kan få en remiss från en av landstingets läkare och därefter bara betala vanlig patientavgift för varje besök hos kiropraktorn.