Massageterapeuter

Naprapati

Naprapatin är en alternativmedicinsk behandlingsform som utvecklades ur kiropraktiken i början av 1900-talet. De båda behandlingsformerna har stora likheter. Precis som för kiropraktiken finns det vissa delar av naprapatin som har vetenskapligt stöd och andra som inte har det.

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande.

I Sverige används naprapati huvudsakligen för att behandla ömma eller stela leder och muskler, till exempel i ryggen, nacken och axlarna. En naprapat kan också ge råd om saker man kan förändra för att minska eller eliminera sina besvär, till exempel byta arbetsställning på jobbet och följa ett särskilt framtaget träningsprogram.

naprapatInnan behandlingen

Innan man får någon manuell behandling av en naprapat pratar man igenom de besvär man har och berättar också om sitt vardagsliv så att naprapaten enklare att förstå vad som är fel och vad det beror på. Det är också viktigt att man berättar om sitt hälsotillstånd och eventuella mediciner man tar, för det finns vissa tillstånd och medicinska behandlingar som gör att man bör undvika att få naprapatisk behandling.

Sedan följer en kroppslig undersökning. Man klär av sig alla sina kläder utom underkläderna så att naprapaten kan komma åt att undersöka utan begränsande kläder. Vanligen ligger man på en särskild bänk när undersökningen genomförs, samma bänk som används vid naprapatiska behandlingar.

Efter att ha gjort en samlad bedömning avgör naprapaten om naprapatisk behandling är att rekommendera eller ej. Det kan hända att man blir rekommenderad att söka annan vård, antingen istället för naprapatisk behandling eller som komplement till den naprapatiska behandlingen. Naprapaten kan till exempel rekommendera att man söker läkare för att utesluta att man lider av någon åkomma som inte ska behandlas naprapatiskt.

Naprapatisk behandling

Massage och töjning av muskler och/eller leder är grundstommen i naprapatisk behandling. Ett besök brukar ta 30-45 minuter.

Exempel på sådant som kan ingå i naprapatisk behandling:

  • Massage av muskler, senor, ledband och bindväv
  • Muskeltöjning
  • Ledmanipulation (töjning av led)
  • Mobilisering (töjning av vävnader kring leden, till exempel senor och muskelfästen)
  • Triggerpunktsbehandling

Förutom det som naprapaten kan åstadkomma med sina händer kan ultraljudsbehandling och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) ges.

Vissa naprapater är även utbildade akupunktörer och integrerar akupunktur i sina behandlingar.

Gör det ont?

Naprapatisk behandling gör normalt inte ont, däremot kan det kännas lite konstigt och ovant att få sina leder ”knäppta”.

Ett undantag är personer som redan har väldigt ont när de anländer. Eftersom man redan har en hög smärtnivå kan det göra ont att någon rör vid och arbetar med de smärtsamma områdena.

Efter ett besök

Det är vanligt att man känner sig mer rörlig och har mindre ont efter ett besök där man fått naprapatisk behandling.

En inte helt ovanlig biverkning är att man upplever en smärta som påminner om träningsvärk. Denna smärta brukar bara hålla i sig i några timmar.

Vissa personer blir trötta och/eller lätt illamående efter ett besök.

naprapatiHur många behandlingar krävs?

Man brukar genomföra ungefär tre behandlingar och sedan utvärdera. Om ingen positiv effekt har uppkommit brukar naprapaten rekommendera att man söker annan behandling. Om en positiv effekt har uppkommit är det vanligt att man tar en paus för att se hur kroppen reagerar utan behandling, och därefter avgör om fler behandlingar krävs eller ej.

Många känner en markant positiv effekt redan efter en eller två behandlingstillfällen.

Hur många behandlingar som krävs beror på väldigt många faktorer, bland annat vilka besvär man har och hur länge man har haft dem. Vilka förändringar man gör i sitt vardagsliv och om man följer ett träningsprogram som naprapaten rekommenderat kan också ha en stor påverkan.

När ska man inte behandlas?

Som nämnts ovan är det viktigt att man berättar om sitt hälsotillstånd och eventuella medicinska behandlingar för naprapaten. Det finns hälsotillstånd och medicinska behandlingar som gör att man bör undvika naprapatisk behandling.

Några exempel på faktorer som kan göra att det är olämpligt med naprapatisk behandling:

  • Benskörhet
  • Vissa cancersjukdomar
  • Vissa reumatiska sjukdomar
  • Behandling med kraftfulla blodförtunnande läkemedel

En graviditet som förlöper normalt är vanligen inte någon anledning att avstå från naprapatisk behandling. Däremot kan behandlingen behöva anpassas, under senare delen av graviditeten kan det till exempel vara bättre att ligga på sidan än att ligga på magen under behandlingen.

Skyddad yrkestitel

Naprapat är en skyddad yrkestitel i Sverige vilket innebär att inte vem som helst får kalla sig naprapat. Om du vill ta reda på om en person som utger sig för att vara naprapat har en svensk naprapatlegitimation, kontakta Socialstyrelsen eller Svenska Naprapatförbundet. För att erhålla svenska naprapatlegitimation måste en person uppfylla vissa krav vad gäller utbildning med mera.

Betalar Landstinget för naprapatisk behandling?

Detta varierar mellan olika landsting. Det är vanligt att man kan få en remiss från läkare och därefter endast betala vanlig patientavgift för varje besök hos naprapaten.

Om du inte får remiss eller om du har så ont så att du inte kan vänta, så kostar ett besök 500-700 kr, med behandling i ca 30 minuter. Det räcker sällan med ett besök för att avhjälpa t.ex ett muskelproblem, det krävs minst 3-4 gånger, ibland mer. Om du får akuta problem och inte har någon annan utväg än att kontakta en naprapat direkt så måste du således stå för kostnaderna själv.

Det finns tyvärr sällan finansieringsmöjligheter för att få avbetala en längre naprapat behandling, därför måste du själv ordna med finansiering om du inte har råd att betala behandlingarna kontant. För akuta fall så är den enda lösningen att ansöka om smslån som utbetalas direkt. Du får då kontanta medel insatta på ditt konto för att kunna betala behandlingarna, sedan kan du i lugn och ro avbetala krediten på några månader.