Massageterapeuter

Reflexologi (zonterapi)

Reflexologi, även kallad zontepari, är en alternativmedicinsk behandlingsform som bygger på en idé om att specifika zoner på händerna och fötterna hänger ihop med specifika andra delar av kroppen. Vidare anser utövare av reflexologi att massören genom att applicera tryck på rätt punkter på klientens händer och/eller fötter kan uppnå hälsofördelar för de organ som den specifika zonen är kopplad till.

Det finns inte några vetenskapliga bevis för att reflexologisk behandling ger de hälsofördelar som utövarna påstår att den gör.

I Sverige finns organisationen Svenska Fotzonterapi Reflexologi Förbundet (SFRF) som samlar utövare av reflexologi och kan utfärda titeln auktoriserad zonterapeut. För att erhålla auktorisering krävs bland annat att man har genomgått en godkänd treårig utbildning i reflexologi.

Reflexologi är en av de mest välkända och tillämpade alternativmedicinska massagemetoderna i Skandinavien. En studie som genomfördes i vårt grannland Danmark år 2005 visade att över 21% av den danska befolkningen hade använt sig av reflexologi någon gång i livet, samt att 6,1% hade använt sig av reflexologi under föregående år. I en liknande studie i Norge år 2007 hade 5,6% av respondenterna använt sig av reflexologi under de senaste 12 månaderna.

Behandling

Eftersom reflexologi fokuserar på händer och fötter kan man vara påklädd under behandlingstillfället, så länge massören kan komma åt klientens händer och/eller fötter. Grundtanken med behandlingen är att terapeuten genom att varsamt manipulera eller trycka på vissa delar av handen eller foten kan åstadkomma en effekt någon annan stans i kroppen.

Terapeuten använder sig av sina fingrar, inklusive tummarna, för att applicera tryck på rätt zoner på klientens händer / fötter. Ibland används även andra delar av terapeutens hand.

Reflexologi brukar inte involvera att olja, hudkräm eller dylikt appliceras på klientens hud.

Bakgrund

Den moderna varianten av reflexologi (zonterapi) utvecklades i mitten av 1910-talet av öron-, näsa- och halsspecialisten William H Fitzgerald (1872-1942) som var verksam i USA. Enligt Fitzgerald kunde tryck som applicerades på en viss punkt av kroppen ha en smärtlindrande effekt på en annan del av kroppen.

Under 1930-talet och 1940-talet vidareutvecklades reflexologin av sjuksköterskan och fysioterapeuten Eunice D. Ingham (1889-1974). Enligt Ingham var händer och fötter särskilt känsliga och Ingham ritade upp en karta över hur samtliga delar av kroppen reflekterades av särskilda punkter på fötterna. Hon använde sig av termen reflektion för att beskriva hur det hela hängde ihop, och det är därifrån vi har fått namnet reflexologi.

I Sverige blev reflexologin liksom många andra alternativmedicinska behandlingar populär under 1970-talet.

Mer information

Inom reflexologin delas kroppen in i tio lodräta skikt (zoner) från huvud till fötter och händer; fem zoner till vänster och fem zoner till höger.

Vid obalans eller sjukdom reagerar zonpunkterna för respektive organ och vi kan uppleva det som smärta eller ömhet. När zonterapeuten trycker på eller på annat vis manipulerar zonpunkterna på klientens händer eller fötter stimulerar detta energiflödet och blodgenomströmningen i det obalanserade eller sjuka området i kroppen.

Samtliga organ i kroppen anses representerade av en viss zon på handen och/eller foten. Enligt reflexologin finns det även zonpunkter på vissa andra delar av kroppen, bland annat öronen. Det finns inget konsensus inom reflexologin om exakt hur reflexologi fungerar.

En grundläggande idé inom reflexologin är den om energi / osynligt livskraft / ki / qi som strömmar genom kroppen. Detta är en grundtanke som bland annat återfinns inom den traditionella kinesiska medicinen. Inom reflexologin anser man att denna energi kan blockeras i kroppen och att sådana blockeringar kan hindra kroppens förmåga att självläka. Genom att behandla klientens händer eller fötter kan blockeringar lösas upp och försvinna.

Exempel på sådant som reflexologer brukar utge sig för att kunna behandla

 • Muskel- och skelettbesvär, inklusive ryggskottt
 • Huvudvärk, inklusive migrän
 • Matsmältningsbesvär, inklusive gallbesvär
 • Urinvägsproblem
 • Luftvägsbesvär, inklusive astma
 • Oregelbundna menstruationer
 • Smärtsamma menstruationer
 • Klimakteriebesvär
 • Förhöjt blodtryck
 • Öroninflammation
 • Bihåleinflammation
 • Allergier
 • Eksem
 • Sömnproblem
 • Oro
 • Stress