Massageterapeuter

Shiatsu

Shiatsu är en massageform som utvecklades i Japan. Namnet shiatsu betyder fingertryck (shi = finger, atsu = tryck).

Shiatsu är en alternativmedicinsk behandlingsform och det finns ingen vetenskaplig evidens för dess påstådda medicinska effekter.

En shiatsumassör använder sig av handflatan och fingrarna (ibland även fötterna) för att trycka på olika delar av kroppen i syfte att lösa upp spänningar och ökar muskler och leders rörlighet. Om man är van vid klassisk svensk massage känns shiatsu väldigt annorlunda, eftersom musklerna inte knådas vid shiatsumassage. Istället behandlas musklerna genom tryck, stretchingar och gungningar.

Inom shiatsutraditionen anses symptomen vara uttryck för avbrott eller obalanser i kroppens flöde av ki (qi). Behandlingens syfte är därmed att främja och balansera flödet av ki.

Behandling

En shiatsumassage brukar inledas med att klienten får berätta om hur denna mår och om eventuella fysiska och psykiska symptom. Massören undersöker sedan kroppen genom att palpera den och/eller ta pulsen. Grundtanken är att massören ska skaffa sig en uppfattning om klientens energimässiga tillstånd.

Definition

Den japanska hälsovårdsmyndigheten definierar shiatsu såhär:

”En form av manipulation som utförs med tummar, fingrar och handflator utan att redskap används, varken mekaniska eller andra, för att trycka på den mänskliga huden i syfte att korrigera interna funktionsstörningar, främja och bebehålla god hälsa, och behandla specifika sjudomar. Teknikerna som används vid shiatsu inkluderar stretching, hållning och vanligen att luta kroppsvikten mot olika punkter längs nyckelkanaler.”

Bakgrund

Shiatsu är närbesläktat med många traditionella kinesiska terapier, inklusive akupunkturläran. Den moderna shiatsumassagen utvecklades av Tokujiro Namikoshi (1905-2000), som grundade en shiatsueskola på 1940-talet. Shiatsu är dock äldre än så; till exempel publicerade Tamai Tempaku boken ”Shiatsu Ho” år 1919 (Shiatsu Ho betyder fingertrycksmetoden) och en organisation för shiatsumassörer grundades i Japan redan år 1925.

Rötterna till shiatsu står att finna i den japanska massageformen anma, som i sin tur kommer från tui na. Tui na är ett kinesiskt alternativmedicinskt system som nådde Japan under Naraeran (710-793 e Kr). Anma utvecklades av Akashi Kan Ichi på 1300-talet.

Den shiatsueskola som grundades av Namikoshi lärde ut shiatsu mot bakgrund av västerländsk vetenskaplig medicin. Shizuto Masunaga, som först var elev och sedan lärare i skolan, återkopplade shiatsun till de österländska rötterna och ökade shiatsuns fokus på traditionella kinesiska idéer om sjukdom och hälsa. Masunaga, som växte upp i en familj av shiatsumassörer, grundade så småningom Zen Shiatsu och skolan Shiatsu Center School.

En annan viktig person i shiatsuns utveckling var Hiroshi Nozaki, som lärde sig shiatsu av Namakoshi och därefter grundade Hiron Shiatsu – en holistisk shiatsu med fokus på intuitiva tekniker. Hiron Shiatsu utövas idag framförallt i Schweiz, Frankrike och Italien.