Massageterapeuter

Stenmassage

Under en stenmassage placeras släta stenar på vissa specifika punkter på kroppen och stenar kan också användas för att massera.

Vanligast är att använda stenar som värmts upp, men det förekommer även att massörer använder en kombination av varma och kalla stenar. Kalla stenar kyls ned i isvatten innan de appliceras.

Hur går det till?

stenarStenmassage ges vanligen medan klienten ligger på mage på en massagebänk. Vid vissa behandlingar startar man på mage och vänder sig sedan över på rygg en bit in i sessionen.

Stenmassage brukar inte vara begränsad till att massören placerar ut stenar utan kombineras vanligen med andra former av massage där massören använder sina händer. Värmen i stenarna kan göra det enklare att slappna av under massagen och den kan även hjälpa till att värma upp de muskler hos klienten som massören ska arbeta med.

Massören kan applicera tryck på en sten som placerats på klientens kropp och använda stenen för att massera med i det läget. Massage kan också utföras genom att massören håller en sten i handen och använder den för att massera med. Givetvis kan massören också utföra vissa massagemoment utan stenar.

Hos vissa massörer inleds sessionen med en vanlig svensk massage innan stenarna appliceras.

Vilka stenar används?

Många olika sorters stenar kan användas, men basalt som slipats i ett vattendrag eller liknande är vanligast. Ibland kallas detta för flodstensmassage eller lavastensmassage.

Basalt är vår planets vanligaste lavabergart. Det är en basisk magmatisk bergart som huvudsakligen består av kalciumrik plagioklas, pyroxen (oftast augit) och magnetit. Den är bra på att behålla värmen. I oomvandlat tillstånd är basalt svart. Om den vittrar kan den bli gulbrun, rödbrun eller rödaktig. Om gas fångades i lavan när den svalnade får basalten en vesikulär textur.

Om kalla stenar ingår i massagen är dessa vanligen av marmor.

Form och storlek

Det är vanligt att stenar av varierande form och storlek används under en session. Typiskt är att använda stora stenar för stora muskler och mindre stenar för mindre muskler.

Hur värms stenarna upp?

Vanligast är att stenarna värms upp i varmt vatten. Man kan använda en vanlig riskokare eller liknande som klarar av att ta upp vattnets värme till någonstans mellan 50 och 55 grader C.

Stenmassage utförs vanligen med stenar som är extra bra på att behålla värme, men trots detta brukar man behöva byta ut stenarna kontinuerligt under sessionen eftersom de hinner svalna av. På grund av detta är det vanligt att vattenbadet hålls igång i samma rum som massagen utförs så att massören enkelt kan hämta nya varma stenar.

Bränns det?

Nej, en stenmassage ska inte brännas. Stenarna ska vara varma, inte heta. Om det känns för varmt, säg omedelbart till massören. Det samma gäller om trycket av stenen blir för hårt.

Bakgrund

stenmassageFlera olika kulturer har en tradition av att använda varma stenar för massage och liknande behandlingar. Detta inkluderar flera nordamerikanska ursprungsbefolkningar.

Massageterapeuten Mary Nelson i Arizona, USA har haft stor betydelse för att göra stenmassage populär i vår tid. Hon utarbetade på 1990-talet metoden LaStone. Nelson arbetade ursprungligen med svensk massage, men skadade sin högra axel och behövde komma på en metod hon kunde utöva trots skadan. Enligt Nelson själv befann hon sig i bastun när ett övernaturligt väsen gav henne rådet att börja inkludera varma stenar i massagebehandlingen.

Vid en behandling enligt metoden LaStone placeras varma stenar på specifika punkter på ryggen, i handflatorna och/eller mellan tårna. En komplett session tar vanligen mellan 60 minuter och 90 minuter.

Många massörer använder heta stenar utan att tillämpa metoden LaStone. LaStone är en varumärkesskyddad metod som kräver licens.

Hygien

Eftersom samma stenar återanvänds är det viktigt att massören steriliserar dem mellan varje klient.

När bör jag undvika stenmassage?

Vid vissa hälsotillstånd och medicinska behandlingar bör man avstå från stenmassage, men det är svårt att ge några generella rekommendationer eftersom det beror så mycket på hur stenmassagen genomförs. En stenmassage som innehåller kraftfull massage kan till exempel vara olämplig för någon med benskörhet samtidigt som en mildare stenmassage kan fungera alldeles utmärkt. Man bör därför rådgöra med en läkare som får ta ställning till den specifika stenmassagebehandling man är intresserad av.

Exempel på faktorer som innebär att man bör konsultera en läkare innan en stenmassage genomförs:

  • Diabetes
  • Högt blodtryck
  • Hjärtsjukdom
  • Graviditet
  • Blodförtunnande behandling

Stenmassage bör inte genomföras på skadad hud. Detta omfattar bland annat eksem, solbränna, öppna sår och sår som inte läkt helt.