Massageterapeuter

Svensk massage

Svensk massage är den vanligaste sortens massage i många länder, bland annat i Nordeuropa och Nordamerika. Ofta kallas den kort och gott för massage här hemma i Sverige. Termen klassisk massage förekommer också.

Kliniska studier har visat att svensk massage är en effektiv behandlingsmetod för att minska smärtor i ländryggen och för att minska smärta och ledstelhet i knän som drabbats av artros. Precis som flera andra typer av massage kan svensk massage också minska mängden kortisol i saliven, ett ämne som utsöndras i kroppen när vi är stressade. Svensk massage kan alltså inte bara användas för att behandla smärta och stelhet utan kan också hjälpa oss att hantera stress i vardagen.

Behandling

svensk-massageFörberedelser

Det är vanligt att man klär av sig ned till underkläderna inför en massagebehandling, men det varierar. Det finns personer som föredrar att vara helt nakna under massagen så att det inte ska finnas några kläder alls som på något viss begränsar rörelserna. Många massörer använder stora handdukar för att täcka över klientens kropp – men undantag för den del av kroppen som för närvarande blir masserad – så att man varken ska frysa eller känna sig utlämnad på massagebänken.

Om man inte vill klä av sig ned till underkläderna går det ofta att genomföra massagebehandlingen ändå, så länge man inte bär alltför restriktiva kläder. Att ha kläder på sig fungerar dock inte särskilt bra om massageolja ska användas och kläder kan också göra att vissa moment inte kan genomföras som tänkt.

Behandling

Svensk massage bygger huvudsakligen på långsamma, utdragna och mjuka till medelhårda rörelser. Strykningar, knådning och cirkelrörelser brukar ingå. Svensk massage är jämförelsevis varsam och avslappnande. Man går inte ned lika djupt som vid djupvävnadsmassage.

Ibland används förhållandevis kraftfulla rörelser, men inte så pass kraftfulla att det gör ont. Målet är att få muskler att slappna av och släppa på sina spänningar.

Till skillnad från i till exempel thaimassage så använder massören aldrig sina fötter att massera med under en svensk massage.

Tillbehör

Svensk massage kan ges med eller utan massageolja, massagelotion och liknande. Att använda någon form att massageolja, massagelotion eller dylikt är väldigt vanligt eftersom det gör det enklare för massören att åstadkomma de eftersträvansvärda långsamma, mjuka och glidande rörelserna.

De fem grundrörelserna

De fem grundrörelser i svensk massage:

  • Effleurage
  • Petrissage
  • Tapotement
  • Friction
  • Vibration

Vad är effleurage?

rosmassageEffleurage är ett franskt ord som betyder ungefär ”att skumma” eller ”att vidröra lätt”. Inom svensk massage är effleurage en serie massagerörelser som används för att värma upp muskeln innan man går vidare till att massera den djupare.

Effleurage består inom svensk massage av lugnande strykande rörelser, huvudsakligen cirkelrörelser som görs med handflatorna. De övre fingerlederna kan också användas.

Effleurage kan vara fast eller lätt, och man drar vanligen inte i huden. Rörelserna går längs kroppens långa muskler.

Vissa massörer startar alltid effleurage med att massera den del av en kroppsdel som är längst från hjärtat, och gradvis röra sig in mot hjärtat. Tanken är att uppmuntra blod och lymfvätska att röra sig tillbaka till hjärtat.

Det är vanligt att en svensk massagebehandling både börjar och avslutas med effleurage, och effleurage kan också användas som övergång mellan olika delar av massagebehandlingen.

Massageolja eller liknande gör det enklare att genomföra effleurage.

Vad är petrissage?

Petrissage kommer från det franska ordet pétrir, som betyder att knåda. Inom svensk massage är petrissage massagerörelser med högre tryck än effleurage. Rörelserna går djupare och trycker ihop underliggande muskler. Det är inte bara knådande rörelser som kan ingå i petrissage, utan vridningar och hudrullning är också vanligt, liksom rörelser där man lyfter upp och klämmer ihop. Rörelserna är långsamma och rytmiska.

Massören använder sig av både handflatorna och alla fem fingrar under petrissage. Vissa massörer använder inte bara fingrarnas insidor och fingertopparna utan masserar även med hjälp av knogarna. Knogarna kan användas för att knåda och lyfta i cirkelrörelser.

Saxning brukar också räknas som petrissage inom svensk massage. Saxning utförs endast över platta delar av kroppen och trycket får inte vara lika hårt som under normal petrissage. Massören använder endast pekfingrarna och långfingrarna. Dessa fingrar placeras mitt emot varandra och får sedan gradvis arbeta sig mot varandra under en process där massören ömsom lyfter och ömsom släpper ned igen.

Vad är tapotement?

Tapotement består av ett rytmiskt trummande eller dunkande som massören genomför med olika delar av händerna, till exempel med fingrarna, med fingertopparna, med sidan av handen eller med kupad hand.

Här är de fem vanligaste varianterna:

  • Att trumma med fingertopparna
  • Att slå lätt med knuten näve
  • Att slå/smiska lätt med fingrarna
  • Att göra hackande rörelser med händernas kanter (lillfingersidan)
  • Att trumma med kupade händer

Termen tapotement kommer från det franska ordet tapoter som betyder att trumma.

Bakgrund

Att vi använder det franska ordet massage i svenskan är den nederländske läkaren Johann Georg Mezgers (1838-1909) förtjänst. Ordet lånades in i svenskan på 1870-talet efter att Mezgers arbete med hälsofrämjande massage hade fått ett stor genomslag i Europa. (Själva konceptet massage är dock mycket äldre än så.)

Mezger är också anledningen till att svensk massage använder sig av de franska termerna effleurage, petrissage, tapotement och massage a’ frictions.

Några av pionjärerna inom den svenska massagekonsten var gymnastikpedagogen Per Henrik Ling (1776-1839) och hans lärjungar Lars Gabriel Branting och Emerentia ”Emma” Georgi. De hjälpte till att sprida det system för massage och muskeltöjningar som kom att bli det vi idag kallar svensk eller klassisk massage, baserat på förlagor från andra europeiska länder.

Ling brukar kallas för den svenska gymnastikens fader eftersom han grundade Gymnastiska centralinstitutet, det som idag är Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.